Demontáž fólií a reklamy na aute

Demontáž starej reklamy na aute. Odstránenie nečistot a preleštenie do povodného stavu.

50,00 €